معنی و ترجمه کلمه one-sided test به فارسی one-sided test یعنی چه

one-sided test


روانشناسى : ازمون يکسويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها