معنی و ترجمه کلمه one-two به فارسی one-two یعنی چه

one-two


ضربه هاى چپ و راست
ورزش : ضربه چپ با هوک راست ،تظاهر شمشيرباز به دفاع و حمله در همان مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها