معنی و ترجمه کلمه ontogeny به فارسی ontogeny یعنی چه

ontogeny


فرد بالش ،رشد شناسى ،تاريخچه رشد و رويش موجودات
روانشناسى : پديدايى فردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها