معنی و ترجمه کلمه oogamous به فارسی oogamous یعنی چه

oogamous


تخمگان ،(درلقاح جنسى )داراى ياخته جنسى نر کوچک و متحرک و ياخته ماده بزرگ و غير متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها