معنی و ترجمه کلمه oozy به فارسی oozy یعنی چه

oozy


لجنزار،پرلجن ،لجن الود،تراوش کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها