معنی و ترجمه کلمه opacity به فارسی opacity یعنی چه

opacity


ناشفافى ،تيرگى ،کدورت ،کدرى ،تارى ،حاجب ماورايى ،ايهام
علوم مهندسى : ابهام
کامپيوتر : شفافى
معمارى : ناشفافى
زيست شناسى : کدرى
علوم هوايى : ماتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها