معنی و ترجمه کلمه open door policy به فارسی open door policy یعنی چه

open door policy


سياست درهاى باز( ازادى بازرگانى خارجى)
بازرگانى : سياست درهاى باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها