معنی و ترجمه کلمه open market operation به فارسی open market operation یعنی چه

open market operation


عمليات دولت در بازار ازاد
قانون ـ فقه : خريد و فروشهايى که دولت از طريق خزانه دارى کل مى کند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها