معنی و ترجمه کلمه open market operations به فارسی open market operations یعنی چه

open market operations


عمليات بازار ازاد( خريد و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزى در بازار)
بازرگانى : عمليات بازار ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها