معنی و ترجمه کلمه open mindldly به فارسی open mindldly یعنی چه

open mindldly


ازروى بى تعصبى ،با فکر باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها