معنی و ترجمه کلمه open quarter-wave line به فارسی open quarter-wave line یعنی چه

open quarter-wave line


الکترونيک : خط ربع موج باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها