معنی و ترجمه کلمه open ranks به فارسی open ranks یعنی چه

open ranks


صف باز
علوم نظامى : گسترش باز در سواره نظام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها