معنی و ترجمه کلمه open-cycle reactor system به فارسی open-cycle reactor system یعنی چه

open-cycle reactor system


علوم هوايى : سيستم راکتورى که دران ماده سردکننده تنها يکبار از مبدل حرارتى مرکزى عبور ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها