معنی و ترجمه کلمه operating cost به فارسی operating cost یعنی چه

operating cost


هزينه بهره بردارى
معمارى : مخارج عملياتى
بازرگانى : هزينه عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها