معنی و ترجمه کلمه operating handle به فارسی operating handle یعنی چه

operating handle


دستگيره عامل
علوم مهندسى : دستگيره راه اندازى
علوم نظامى : دستگيره کولاس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها