معنی و ترجمه کلمه operating stand به فارسی operating stand یعنی چه

operating stand


علوم مهندسى : اطاق هدايت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها