معنی و ترجمه کلمه operating system به فارسی operating system یعنی چه

operating system


)os(سيستم عامل
کامپيوتر : سيستم عامل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها