معنی و ترجمه کلمه operational command به فارسی operational command یعنی چه

operational command


علوم نظامى : فرماندهى از نظر عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها