معنی و ترجمه کلمه operational research (o.r) به فارسی operational research (o.r) یعنی چه

operational research (o.r)


بازرگانى : تحقيق عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها