معنی و ترجمه کلمه operational route به فارسی operational route یعنی چه

operational route


مسير عملياتى ،جاده عملياتى ،جاده حاضر به کار
علوم نظامى : جاده رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها