معنی و ترجمه کلمه operationalism به فارسی operationalism یعنی چه

operationalism


)operationism(مکتب عملى
روانشناسى : عملياتى نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها