معنی و ترجمه کلمه operations analysis به فارسی operations analysis یعنی چه

operations analysis


کامپيوتر : تجزيه و تحليل عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها