معنی و ترجمه کلمه operations code به فارسی operations code یعنی چه

operations code


کد عملياتى
علوم نظامى : رمز عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها