معنی و ترجمه کلمه operator command به فارسی operator command یعنی چه

operator command


فرمان متصدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها