معنی و ترجمه کلمه operous به فارسی operous یعنی چه

operous


پرزحمت ،پرکار،دشوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها