معنی و ترجمه کلمه opisometer به فارسی opisometer یعنی چه

opisometer


الت پيمايش خط هاى خميده که داراى چرخى است و ان چرخ روى پيچى مى غلتد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها