معنی و ترجمه کلمه opposite numbers به فارسی opposite numbers یعنی چه

opposite numbers


افسران شاغل
علوم نظامى : افسران مشغول به کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها