معنی و ترجمه کلمه opposite the house به فارسی opposite the house یعنی چه

opposite the house


روبروى خانه ،مقابل خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها