معنی و ترجمه کلمه optic chiasm به فارسی optic chiasm یعنی چه

optic chiasm


روانشناسى : چليپاى بصرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها