معنی و ترجمه کلمه optimal distribution به فارسی optimal distribution یعنی چه

optimal distribution


توزيع بهينه
بازرگانى : توزيع ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها