معنی و ترجمه کلمه optimal planning به فارسی optimal planning یعنی چه

optimal planning


برنامه ريزى بهينه
بازرگانى : برنامه ريزى مطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها