معنی و ترجمه کلمه optimal به فارسی optimal یعنی چه

optimal


بهينه ،بهين ،مربوط به کمال مطلوب
زيست شناسى : بهين
بازرگانى : حد مطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها