معنی و ترجمه کلمه optimality به فارسی optimality یعنی چه

optimality


بهينگى
بازرگانى : بهينه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها