معنی و ترجمه کلمه optimalization به فارسی optimalization یعنی چه

optimalization


بازرگانى : بهينه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها