معنی و ترجمه کلمه optimum allocation of resources به فارسی optimum allocation of resources یعنی چه

optimum allocation of resources


بازرگانى : تخصيص مطلوب منابع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها