معنی و ترجمه کلمه optimum moisture content به فارسی optimum moisture content یعنی چه

optimum moisture content


عمران : درصد رطوبت مناسب خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها