معنی و ترجمه کلمه optimum point به فارسی optimum point یعنی چه

optimum point


نقطه مطلوب
بازرگانى : نقطه ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها