معنی و ترجمه کلمه optimum population به فارسی optimum population یعنی چه

optimum population


بازرگانى : حد مطلوب جمعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها