معنی و ترجمه کلمه optimum temperature به فارسی optimum temperature یعنی چه

optimum temperature


شيمى : دماى بهينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها