معنی و ترجمه کلمه option of deception به فارسی option of deception یعنی چه

option of deception


قانون ـ فقه : خيار غبن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها