معنی و ترجمه کلمه option of delayed payment of the price به فارسی option of delayed payment of the price یعنی چه

option of delayed payment of the price


قانون ـ فقه : خيار تاخير ثمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها