معنی و ترجمه کلمه option of fraud به فارسی option of fraud یعنی چه

option of fraud


قانون ـ فقه : خيار تدليس

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها