معنی و ترجمه کلمه oral sadism به فارسی oral sadism یعنی چه

oral sadism


روانشناسى : ازارگرى دهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها