معنی و ترجمه کلمه oral-passive type به فارسی oral-passive type یعنی چه

oral-passive type


روانشناسى : سنخ دهانى - پذيرشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها