معنی و ترجمه کلمه orbicular به فارسی orbicular یعنی چه

orbicular


گرد،چرخى ،کروى ،مدور،کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها