معنی و ترجمه کلمه orbiculate به فارسی orbiculate یعنی چه

orbiculate


حلقوى ،کروى ،چرخى ،دايره وار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها