معنی و ترجمه کلمه orbit point به فارسی orbit point یعنی چه

orbit point


علوم نظامى : نقطه لولاى چرخش هواپيما در هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها