معنی و ترجمه کلمه orbital element به فارسی orbital element یعنی چه

orbital element


علوم هوايى : عناصر مدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها