معنی و ترجمه کلمه orbital injection به فارسی orbital injection یعنی چه

orbital injection


علوم نظامى : دادن سرعت لازم براى چرخش دور يک مدار به سفينه فضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها