معنی و ترجمه کلمه orbital period به فارسی orbital period یعنی چه

orbital period


پريود اربيتالى
علوم هوايى : تناوب مدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها